Kolačići

Sportstore.rs  koristi kolačiće „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama.

Kolačić je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Kolačići ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.

Kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha kolačića je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.